แชท 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการทำรายการฝากเงิน (ควรอ่าน)

  • ท่านจำเป็นต้องใช้บัญชีธนาคารต้นทางที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางเราเท่านั้น ในการทำรายการฝากเงิน
  • บัญชีต้นทางของท่านคือ เลขที่บัญชี - -
  • หากท่านโอนด้วยบัญชีธนาคารต้นทางอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ทางเรามีนโยบายระงับบัญชีการเล่นเกมของท่านภายใต้ โดยทันที
  • นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่บริษัทเป็นผู้กำหนด หากพยายามทุจริตหรือปลอมแปลงใดๆ จะมีกฏลงโทษระงับบัญชีการเล่นของท่าน (แบน) ทันที
  • ขั้นตอนการทำรายการฝากเงิน

  • ระบุจำนวนยอดเงินที่ท่านต้องการทำรายฝากเงิน
  • หลังจากที่ท่านยืนยันรายการฝากเงิน ระบบจะแสดงยอดเงินและตามด้วยเลขทศนิยม *โปรดโอนเงินของท่านให้ถูกต้องตามที่ระบบแสดง รวมถึงจุดทศนิยม
  • โปรดตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารปลายทางทุกครั้งก่อนทำการโอนเงิน
  • หลังจากที่ระบบได้ทำการเพิ่มเครดิตให้ท่าน ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนการฝากเงินสำเร็จ
  • หากพบปัญหาในการฝากเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก